Skip to content

Health

วิธีงดสูบบุหรี่

งดสูบบุหรี่ก่อนผ่าตัด กี่วัน กี่สัปดาห์ ถึงจะดี

การสูบบุหรี่ถึงจะมีข้อเสียหลายเรื่อง รณรงค์กันมานาน แต่หลายคนยังไม่สามารถเลิกสูบได้ จนถึงช่วงที่ต้องมีการทำการผ่าตัดรักษาโรค หรือ ศัลยกรรมสำคัญ