Skip to content

Intermittent Fasting

Time-Restricted Eating คืออะไร ? ต่างจาก IF ไหม

  • by

Time-restricted eating (TRE) หรือ time-restricted feeding เป็นแนวคิดในการควบคุมการรับประทานอาหารภายในช่วงเวลาที่กำหนด หรือ “การกินอาหารภายในเวลาจำกัด” โดยปกติ TRE จะอยู่ในช่วง 8-12 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเปิดโอกาสให้ร่างกายได้พักจากการย่อยอาหารในช่วงเวลาที่เหลือ

ข้อดีของการทำ Intermittent Fasting

  • by

Intermittent Fasting, IF หรือ การอดอาหารเป็นช่วงเวลาหมายถึงการกินอาหารเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้นในแต่ละวัน วิธีนี้ไม่ใช่การอดอาหารสมบูรณ์ แต่เป็นการจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทานในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ วิธีนี้ได้รับความนิยมเนื่องจากช่วยให้ลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ดีขึ้นด้วย

3 เครื่องดื่มไม่ควรทาน ช่วง Intermittent Fasting

  • by

การทำ IF โดยพื้นฐาน คือ “การอดอาหาร” หมายความว่า “ไม่ได้กินแคลอรีเลย” เมื่อร่างกายของคุณไม่ต้องรับภาระกับการย่อยอาหารตลอดทั้งวันทุกวัน ก็มีโอกาสทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

Exit mobile version