Select Page
วัดความดันเลือด เช็คความดันสูงให้ถูกวิธี

วัดความดันเลือด เช็คความดันสูงให้ถูกวิธี

ความดันโลหิต คือ แรงดันของกระแสเลือดที่มีต่อผนังหลอดเลือด โดยมีอวัยวะสำคัญที่ควบคุมให้ความดันอยู่ในระดับปกติ  เช่น  หัวใจ ไต หลอดเลือดที่หดหรือขยายตัวได้  เป็นต้น ค่าความดันโลหิตขณะนั่งพักในวัยผู้ใหญ่จะประมาณ 120/80 มม.ปรอท และเปลี่ยนแปลงได้  เช่น  ตามท่าของร่างกาย...
เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการวัดความดันที่บ้าน ที่ควรระวัง

เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการวัดความดันที่บ้าน ที่ควรระวัง

การซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตไว้ใช้ในบ้าน เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งราคาถูกลง มีความแม่นยำมากขึ้น มีแอปช่วยบันทึกจนเหมือนมีแพทย์อยู่ใกล้ๆ เหมาะกับไว้ตรวจเช็คความดันได้ทุกวัน แต่บ่อยครั้งที่คนใกล้ตัวมักให้ข้อมูลที่ผิดๆ ทำให้คุณไขว้เขวได้...