Skip to content

ความดันโลหิตปกติ ควรมีค่าเท่าไหร่

 • by

ความดันโลหิตปกติเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพที่ดี มาดูว่าความดันโลหิตในช่วงปกติคืออะไร และความดันปกติควรอยู่ที่ระดับไหน

 1. ความดันโลหิตปกติ: ความดันโลหิตที่นับว่าปกติคือระหว่าง 90/60 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ถึง 120/80 มิลลิเมตรปรอท
 2. ความดันโลหิตสูงกว่าปกติ (เริ่มมีความเสี่ยง): ความดันโลหิตที่อยู่ในช่วง 120/80 มิลลิเมตรปรอท ถึง 139/89 มิลลิเมตรปรอท
 3. ความดันโลหิตสูงขั้น 1 (ความดันโลหิตสูง): ความดันโลหิตที่อยู่ในช่วง 140/90 มิลลิเมตรปรอท ถึง 159/99 มิลลิเมตรปรอท
 4. ความดันโลหิตสูงขั้น 2 (ความดันโลหิตสูงอันตราย): ความดันโลหิตที่อยู่ในช่วง 160/100 มิลลิเมตรปรอท ขึ้นไป

เพื่อให้ควบคุมความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพเช่น การทานอาหารแบบเฮลตี้ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น เลิกสูบบุหรี่ และลดการดื่มแอลกฮอล์

 

ความดันสูง ควรทำอย่างไร

ความดันสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน เป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคหลายอย่าง โดยสามารถทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดขนาดใหญ่ โดยอาจส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้ หากคุณหรือคนใกล้ตัว มีอาการความดันสูงและเสี่ยงที่จะเป็นอันตราย ควรปฏิบัติดังนี้

 1. ควบคุมอาหาร ควรลดปริมาณอาหารที่รับประทาน ลดการกินอาหารที่มีไขมันสูงและอาหารที่มีเนื้อสัตว์ เพื่อลดการสะสมของไขมันในเลือด
 2. ออกกำลังกายเป็นประจำ ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว วิ่งเก็บกลับ ว่ายน้ำ หรือทำโยคะ เพื่อช่วยลดน้ำหนักและควบคุมความดันโลหิต
 3. ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะสารเหล่านี้สามารถทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้
 4. แก้ปัญหาน้ำหนักเกิน โรคอ้วน ควรลดน้ำหนักให้ได้ในระดับที่เหมาะสม
 5. ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ โดยควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่แพทย์แนะนำ อาจซื้อเครื่องตรวจความวัดไว้ใช้งานที่บ้าน
 6. พบแพทย์เมื่อเริ่มมีความดันผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาให้เหมาะสม แพทย์จะให้การรักษาที่เหมาะสมตามระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย เช่น การใช้ยาลดความดันโลหิต แต่ละยาอาจมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไป ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

 

นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันความดันโลหิตสูงได้โดยการรักษาสุขภาพร่างกายอย่างเหมาะสม เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่เหมาะสมและมีปริมาณไนตรัสต่ำ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นสุขภาพดี และไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

สุดท้าย เราควรระมัดระวังและระมัดระวังตนเองเสมอ โดยการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและรับการตรวจโรคอย่างถูกต้องเป็นประจำ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดขนาดใหญ่ได้

 

ความดันเท่าไหร่ถึงปกติ เท่าไหร่ถึงสูง | เม้าท์กับหมอหมี EP.235

Exit mobile version